INDEVA
Scaglia
TOKA

Elektronické, pneumatické a elektropneumatické manipulátory

Ponúkame Vám možnosť využiť manipulačné zariadenia značky Scaglia Indeva vo Vašej prevádzke. Tieto zariadenia výrazne redukujú námahu vynaloženú pri manipulácii a tak zvyšujú efektivitu a rýchlosť. Ponúkame kvalitné riešenia namieru podľa Vašich požiadaviek.

Elektronické manipulátory – balancéry

sú ideálne všade, kde sa vyžaduje rýchlosť, plynulý chod a presné polohovanie bremena. Automatické ovládanie, vyvažovanie v milisekundách, umožňuje meniť hmotnosť bremena bez toho, aby bremeno začalo klesať alebo stúpať. Podľa nosnosti ich delíme na rady do:80kg, 125kg, 160kg, 240 kg a 320kg. Štandardne je manipulátor ukončený hákom.

Pneumatické manipulátory – balancéry

sú ideálne pre manipuláciu s vyosenými alebo rozmernými ťažkými bremenami, ktoré potrebujú pevný systém uchopenia (pevné ramená). Manipulátory sú skonštruované podľa noriem ATEX – pre výbušné prostredie. Podľa nosnosti ich delíme na rady do:80kg, 110kg*, 160kg,210kg*,250kg a 310kg*.Štandardne je manipulátor ukončený hákom.

Elektropneumatické manipulátory – balancéry

zlučujú výhody citlivého elektronického ovládania arobustnosť pneumatických manipulátorov s možnosťou manipulácie s vyoseným bremenom. Sú dostupné s poloautomatickým aj automatickým ovládaním. Podľa nosnosti ich delíme na rady do:80kg, 110kg*, 160kg, 210kg*, 250kg a 310kg*. Štandardne je manipulátor ukončený hákom.

*manipulátory s vyvážením stálej záťaže (nástroja), pevným protizávažím